Medico lab Marković
portfolio web templates

Naše usluge

Početna | Naše usluge | Anemije

Anemije

Naziv analize Rok Cena
Eritropoetin24h1,750
Feritin4h1,050
Gvožđe4h180
Haptoglobin24h850
Methemoglobin10 dana1,100
Saturacija transferina24h850
Sol. transferinski rec.15 dana920
TIBC4h380
Transferin24h850
UIBC4h200

N A Š E   O S I G U R A N J E

Medico lab Marković

N A Š I   P A R T N E R I

Medico lab Marković
Mobirise
Adresa

Zmaj Jovina 24A 
34000 Kragujevac
Republika Srbija

Kontakt

Tel. +381 34 630 14 40
e-mail. medicolab@gmail.com

Radno vreme

Ponodeljak - Petak 07:00 - 19:00
Subota 07:00 - 14:00
Nedelja 08:00 - 13:00