Medico lab Marković
build a site

Naše usluge

Početna | Naše usluge | Biohemija

Biohemija

Naziv analize Rok Cena
Albumini4h150
Alkohol24h1,200
Bilirubin direktni4h130
Bilirubin ukupni4h130
Cystatin C24h2,100
Globulini4h130
Kreatinin4h130
Laktat24h1,700
Mokraćna kiselina4h130
Osmolalnost seruma2 dana700
Proteini ukupni4h130
Ukupne žučne kiseline24h660
Urea4h130
Velika lista (26p+urin)4h2,900
Velika lista (26p)4h2,700

N A Š E   O S I G U R A N J E

Medico lab Marković

N A Š I   P A R T N E R I

Medico lab Marković
Mobirise
Adresa

Zmaj Jovina 24A 
34000 Kragujevac
Republika Srbija

Kontakt

Tel. +381 34 630 14 40
e-mail. medicolab@gmail.com

Radno vreme

Ponodeljak - Petak 07:00 - 19:00
Subota 07:00 - 14:00
Nedelja 08:00 - 13:00