Medico lab Marković
responsive website templates

Naše usluge

Početna | Naše usluge | Elektroliti i metali

Elektroliti i metali

Naziv analize Rok Cena
Aluminijum15 dana3,800
Arsen15 dana2,800
Bakar24h650
Bikarbonati24h220
Cink24h850
Fosfor neorganski4h150
Hloridi4h160
Hrom10 dana3,980
Jod15 dana3,900
Jonogram24h700
Kalcijum4h150
Kalcijum jonizovani24h400
Kalijum4h160
Litijum24h450
Magnezijum4h150
Natrijum4h160
Nikl15 dana8,500
Olovo7-10 dana2,500
Selen15 dana2,400
Živa10 dana2,700

N A Š E   O S I G U R A N J E

Medico lab Marković

N A Š I   P A R T N E R I

Medico lab Marković
Mobirise
Adresa

Zmaj Jovina 24A 
34000 Kragujevac
Republika Srbija

Kontakt

Tel. +381 34 630 14 40
e-mail. medicolab@gmail.com

Radno vreme

Ponodeljak - Petak 07:00 - 19:00
Subota 07:00 - 14:00
Nedelja 08:00 - 13:00