Medico lab Marković
how to create your own site

Naše usluge

Početna | Naše usluge | Histopatologija

Histopatologija

Naziv analize Rok Cena
Citološki uzorci7 dana1,350
Biopsije (imunohistohem. preg)7 dana19,800
Kiretman3-5 dana3,200
Papanikolau2-3 dana800

N A Š E   O S I G U R A N J E

Medico lab Marković

N A Š I   P A R T N E R I

Medico lab Marković
Mobirise
Adresa

Zmaj Jovina 24A 
34000 Kragujevac
Republika Srbija

Kontakt

Tel. +381 34 630 14 40
e-mail. medicolab@gmail.com

Radno vreme

Ponodeljak - Petak 07:00 - 19:00
Subota 07:00 - 14:00
Nedelja 08:00 - 13:00