Medico lab Marković
create a web page

Naše usluge

Početna | Naše usluge | Krvna slika

Krvna slika i markeri inflamacije

Naziv analize Rok Cena
CRP2h500
Eozinofili u nosu4h400
Eritrociti1h150
Fibrinogen4h200
Hematokrit1h150
Hemoglobin1h150
Krvna slika1h350
Leukociti1h150
Leukocitna formula2h230
Prokalcitonin24h2,300
Retikulociti24h250
Sedimentacija1h130
Subpopulacija limfocita*
*krv se vadi i šalje utorkom
15 dana5,800
Trombociti 2h200

N A Š E   O S I G U R A N J E

Medico lab Marković

N A Š I   P A R T N E R I

Medico lab Marković
Mobirise
Adresa

Zmaj Jovina 24A 
34000 Kragujevac
Republika Srbija

Kontakt

Tel. +381 34 630 14 40
e-mail. medicolab@gmail.com

Radno vreme

Ponodeljak - Petak 07:00 - 19:00
Subota 07:00 - 14:00
Nedelja 08:00 - 13:00