Medico lab Marković
how to build a website for free

Naše usluge

Početna | Naše usluge | Serologija - virusi

Serologija - virusi

Naziv analize Rok Cena
Adenovirus IgG4 dana1,350
Adenovirus IgM4 dana1,350
Aviditet HSV1 IgG5 dana2,280
Coxackie virus IgG24h1,300
Coxackie virus IgM24h1,300
Cytomegalovirus IgG24h1,300
Cytomegalovirus IgM24h1,300
EBV IgG24h1,200
EBV IgM24h1,200
ECHO virus IgG4 dana1,400
ECHO virus IgM4 dana1,400
Hanta virus10 dana1,600
HAV IgM24h1,300
 HAV ukupna At 3 dana1,300
HBc IgM3 dana1,300
HBc ukupna At24h1,300
HBe Ag3 dana1,300
HBe At3 dana1,300
HBs Ag24h1,300
HBs At24h1,300
HCV ukupna At24h1,300
HCV Western blot7-10 dana9,000
HDV Ag3 dana1,350
HDV IgM At3 dana1,350
HDV ukupna At3 dana1,350
HEV IgM3 dana1,350
HEV ukupna At3 dana1,350
HHV 6 IgG7-10 dana3,650
HHV 6 IgM7-10 dana3,650
HIV 1+2 (Ag/At)24 dana1,300
HSV 1 IgG2 dana1,300
HSV 1 IgM2 dana1,300
HSV 2 IgG2 dana1,300
HSV 2 IgM2 dana1,300
HSV tip 6 IgG7-10 dana2,450
HSV tip 6 IgM7-10 dana2,450
HTLV 1+28 dana1,500
Influenza A IgG3 dana1,400
Influenza A IgM3 dana1,400
Influenza B IgG3 dana1,400
Influenza B IgM3 dana1,400
Monolatex test4h900
Morbili IgG3 dana1,400
Morbili IgM3 dana1,400
Mumps virus IgG3 dana1,400
Mumps virus IgM3 dana1,400
Parvo B19 IgG3 dana1,400
Parvo B19 IgM3 dana1,400
Paul-Bunnell3 dana2,350
RSV IgG

RSV IgM

Rubella IgG

Rubella IgM

TORCH

VZV IgG

VZV IgM

West Nile virus IgG

West Nile virus IgM
3 dana

3 dana

24h

24h

2 dana

24h

24h

2 dana

2 dana
1,400

1,400

1,250

1,250

10,200

1,300

1,300

1,800

1,800

N A Š E   O S I G U R A N J E

Medico lab Marković

N A Š I   P A R T N E R I

Medico lab Marković
Mobirise
Adresa

Zmaj Jovina 24A 
34000 Kragujevac
Republika Srbija

Kontakt

Tel. +381 34 630 14 40
e-mail. medicolab@gmail.com

Radno vreme

Ponodeljak - Petak 07:00 - 19:00
Subota 07:00 - 14:00
Nedelja 08:00 - 13:00