Medico lab Marković
develop free website

Naše usluge

Početna | Naše usluge | Srčani markeri

Srčani markeri

Naziv analize Rok Cena
CK-MB24h500
CK-NAC 4h250
Pro BNP24h3,200
Troponi T24h1,300

N A Š E   O S I G U R A N J E

Medico lab Marković

N A Š I   P A R T N E R I

Medico lab Marković
Mobirise
Adresa

Zmaj Jovina 24A 
34000 Kragujevac
Republika Srbija

Kontakt

Tel. +381 34 630 14 40
e-mail. medicolab@gmail.com

Radno vreme

Ponodeljak - Petak 07:00 - 19:00
Subota 07:00 - 14:00
Nedelja 08:00 - 13:00