Medico lab Marković
simple website templates

Naše usluge

Urin

Naziv analize Rok Cena
17OH ketosteroidi7 dana1,680
3-Metoksitiramin15 dana1,900
5-HIAA7 dana1,750
Adrenalin8 dana1,400
Alfa amilaza u urinu4h350
Alkohol u urinu24h1,200
Analiza kamena10 dana1,250
Bakar u 24h urinu7-10 dana2,400
Bence Jones proteini24h650
Beta -2-mikroglobulin
24h1,150
Citrati10-15 dna1,800
Dopamin 8 dana1,400 
Fosfor u 24h urinu 4h150
Kalcijum u 24h urinu 4h150
Kalijum u 24h urinu 4h160
Kateholamini 7-10 dna3,600
Klirens kreatinina 4h460
Klirens uree 4h460
Koproporfirini 10 dana1,250
Kortizol4h900
Kreatinin u 24h urinu 4h130
Metanefrin 7-10 dana2,750
Mikroalbumini24h800
Noradrenalin 8 dana1,400
Normetanefrin 7-10 dana3,500
Oksalati 10-15 dana1,650
Osmolalnost urina 48h700
Porfobilinogen+ aminol.kis 10 dana2,250
Proteini u urinu 24h300
Test na trudnoću 2h500
Urea u 24h urinu 4h130
Porfirini (porfo-, uro-, kopro-) 10 dana4,200
Urin - celokupni pregled 2h250
VMA7-10 dana1,600

N A Š E   O S I G U R A N J E

Medico lab Marković

N A Š I   P A R T N E R I

Medico lab Marković
Mobirise
Adresa

Zmaj Jovina 24A 
34000 Kragujevac
Republika Srbija

Kontakt

Tel. +381 34 630 14 40
e-mail. medicolab@gmail.com

Radno vreme

Ponodeljak - Petak 07:00 - 19:00
Subota 07:00 - 14:00
Nedelja 08:00 - 13:00