Medico lab Marković
free amp template

Naš tim

Početna | Naš tim

Medico lab Marković

Naš tim

Naš tim čine licencirani zdravstveni profesionalci, pri čemu 2/3 zaposlenih je visoko obrazovani kadar. Analize se izvode na savremenoj automatizovanoj opremi. Organizacija laboratorije se zasniva na savremenom integrisanom menadžmentu koji omogućava efikasno integrisanje svih raspoloživih resursa.

dr sc. med. Veroljub Bata Marković


direktor

Jasmina Marković

diplomirani biolog

načelnica

Miroslava Vukajlović

specijalista bioloških nauka

glavni analitičar

Aleksandra Šućević


laboratorijski tehničar

Marija Nikolić


laboratorijski tehničar

Nikola Đorović


laboratorijski tehničar

Ana Poljo

FILUM - srpski jezik i književnost

administrativno-tehnički sekretar 

Mobirise
Adresa

Zmaj Jovina 24A 
34000 Kragujevac
Republika Srbija

Kontakt

Tel. +381 34 630 144 0
e-mail. medicolab@gmail.com

Radno vreme

Ponedeljak - Petak 07:00 - 19:00
Subota 07:00 - 14:00
Nedelja 08:00 - 13:00